Wat is niet toegestaan bij Chip 'n Dale Smoke Kaffee:

 1. Discriminerend en/of fascistisch gedrag ten aanzien van cultuur, ras of seksuele geaardheid.
 2. Bedreigen of mishandelen van medewerkers of bezoekers.
 3.  Ongewenste intimiteiten en elke andere vorm van seksueel geweld.
 4. Het dragen van wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden.
 5. Handel en gebruik van harddrugs is verboden.
  Bezoekers kunnen verzocht worden de inhoud van hun tassen en (broek)zakken te tonen.
  Bij weigering wordt er van uitgegaan, dat de inhoud tegen één van de huisreglementen verstoot en dient de betrokken bezoeker in kwestie de zaak te verlaten.
 6. Dronkenschap, of ander hinderlijk en aanstootgevend gedrag of het zich niet uiterlijk verzorgen volgens geldende normen en waarden c.q. zich pro¬leren als zijnde zwervend.
 7. De toegang voor personen onder de 18 jaar.
  Bezoekers moeten op verzoek legitimatie kunnen tonen.
 8. Eigendommen van de coffeeshop of van bezoekers te beschadigen, te vernielen of ongevraagd mee te nemen.
 9. Handel in goederen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie (van handel in gestolen goederen wordt aangifte gedaan)
 10. Alcohol drinken en dranken nuttigen welke niet door de coffeeshop zijn verstrekt.
  Consumptie is verplicht.
 11. Er mag enkel en alleen wiet/hasj gerookt worden afkomstig van Chip ’n Dale.
 12. Fotograferen en Filmen binnen de coffeeshop zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie.
 13. Zich met meerdere personen bevinden in één toilet en/of toiletten te gebruiken die bedoeld zijn voor het andere geslacht.
 14. Gok- en kaartspelen om geld.
 15. Overtreding van het reglement uitlokken of aanzetten tot overtreding.

Het overtreden van de regels 1 t/m 8 leidt altijd tot verwijdering uit de coffeeshop. Bij regel 9 t/m 15 wordt de betrokkene gewaarschuwd, geeft deze geen gehoor dan volgt verwijdering uit de coffeeshop. Deze duurt tenminste tot de eerste bijeenkomst van het managementteam welk dan de uiteindelijke sanctie bepaalt. Als dat een lokaalverbod is, wordt dit gemeld bij de politie. Overtreding van dit verbod leidt tot aangifte en uitzetting door de politie en de bijbehorende gerechtelijke procedure. Van gepleegde strafbare feiten binnen de coffeeshop wordt altijd aangifte gedaan.

 

 • De coffeeshop maakt gebruik van camerabewaking.
  Personen die de coffeeshop betreden stemmen erin toe om opgenomen te worden.
  (Bij een misdrijf kunnen de opnames als bewijsmateriaal gebruikt worden.)
 • Het management behoudt zich het recht voor om (te grote) groepen de toegang tot de zaak te weigeren.
 • De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Huisregels voor Parkeren

Om dit bezoek ook voor onze buurtbewoners prettig te laten verlopen verzoeken wij u de volgende adviezen ter harte te nemen:

Bent u met meerdere mensen:
- Laat de chauffeur een rondje rijden en u als bezoeker na
het bezoek weer ophalen.

Bent u alleen:
- Parkeer uw auto op een daarvoor bestemde parkeerplaats
- Tijdelijk parkeren is toegestaan in de 6 parkeervakken
t.b.v. ‘laden en lossen’ in onze straat.

Bij alle bovenstaande opties geldt:
- Muziek uit;
- Motor af;
- Geen alarmlichten gebruiken;
- Houdt het rustig (zachtjes praten en autodeuren sluiten).

Wij behandelen u met respect, ook onze medebewoners, medewerkers en politiemensen worden graag zo behandeld!